Gäller min försäkring när vatten trängt in genom grunden eller ytterväggen?

Nej, försäkringen gäller inte när vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Däremot gäller den när vatten strömmat direkt från markytan in i byggnad genom exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet.