Gäller min hemförsäkring för ensamkommande flyktingbarn som jag tar emot?

Flyktingbarn under 18 år som tas emot i familjehem omfattas av familjens hemförsäkring under den tid barnet bor hos familjen. Personer över 18 år måste dock ha en egen hemförsäkring.