Gäller villaförsäkringen om blixten slår ner och skadar huset?

Ja, försäkringen gäller för skador orsakade av blixtnedslag.