Gäller villaförsäkringen även när jag bygger om villan?

Ja, det gör den. Den gäller även för byggnadsmaterial och verktyg till ett visst värde. Se försäkringsvillkoren för mer information.