Behöver jag som inneboende ha en egen hemförsäkring?

Ja, eftersom du inte tillhör samma hushåll när du är inneboende så behöver du en egen hemförsäkring.