Stöldvåg av GPS-utrustning - så försvårar du!

Vi har fått information om att det pågår en stöldvåg av dyrare GPS-utrustning till traktorer, främst i de södra delarna av Sverige. Det är möjligt att det kan spridas till andra delar av landet. Därför vill vi uppmana dig att vara extra vaksam och hålla uppsikt över traktorn.

Här är våra tips på hur du kan försvåra för tjuven

  • Lämna aldrig nyckeln i traktorn.
  • Lämna helst inte traktorn på obevakade ställen.
  • Ta med GPS-utrustning hem, om den inte är fast monterad. Fast montering betyder att det behövs verktyg för att skruva loss.
  • Skaffa elektronisk startspärr eller spårningsutrustning.
  • Märk GPS-enheterna med märk-dna och notera serienummer.
  • Skaffa låsning till enheterna.
  • Se till att maskinhallen är låst när du ställt in maskinerna.

Har du några frågor eller vill prata försäkring, hör gärna av dig till oss!