Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Brand

Generellt

Anlita alltid en fackman om du ska installera elektriska komponenter i ditt fordon. Vi har inget krav på brandsläckare men uppmuntrar naturligtvis alla att ha en handbrandsläckare, brandfilt (som också kan användas som picnifilt) och en förstaförbandskudde i bilen.

Särskilda regler för traktor, motorredskap, terrängvagn och efterfordon

Dessa fordon omfattas av försäkringsbranschens gemensamma brandskydds­bestämmelser SBF127. Reglerna är till för att begränsa antalet bränder och att minimera effekten av en brand. Reglerna finns att köpa på Brandskyddsföreningens hemsida, www.brandskyddsforeningen.selänk till annan webbplats.

Brandfarlig miljö
För fordon i brandfarlig miljö gäller generellt att fordonet ska vara utrustat med sprinkler. Kontakta en av de godkända leverantörerna av automatiska släcksystem.

Exempel på brandfarlig miljö, skog, sågverk, brädgårdar, färglager, återvinning, petroleum, kemiska industrier Exempel på brandfarligt material, flis, torv, trä, papper, avfall, petroleum.

Jordbruk

Jordbruk räknas generellt inte som brandfarlig miljö. Oaktat detta krävs att skördetröska ska uppfylla SBF127 och vara utrustad med sprinkler om den leverarats 2017-04-01 eller senare. Har du beställt din skördetröska innan 2017-04-01 och får den levererad efter 2017-04-01 lämnar vi i regel dispens från kravet på sprinkler.

Traktor leverarad före 2017-04-01 ska uppfylla kraven i SBF127 men behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll. Traktor registrerad 2017-04-01 eller senare ska antingen vara brandskyddsintypad eller brandskyddskontrolleras innan leverans. Därefter ska brandskyddskontroll ske minst var femte år.

För att uppfylla kraven i din lantbruksförsäkring ska du dessutom genomföra en egenkontroll av brandskyddet på dina traktorer och självgående jordbruksmaskiner varje år. Mer information och en checklista hittar du här.

Icke brandfarlig miljö
För fordon som INTE går i brandfarlig miljö räcker det med att fordonet är utrustat med huvudströmbrytare, handbrandsläckare, polskydd på batteriet och att batterikablar och osäkrade kablar är förlagda i skyddsslang. Brandskyddet ska kontrolleras årligen och vid en eventuell brandskada ska du kunna visa upp ett intyg på att en sådan kontroll genomförts inom de senaste 16 månaderna.

Tips 1: Tänk på att den viktigaste skadeförebyggande åtgärden är att bryta huvudströmmen så fort du lämnar fordonet.

Tips 2: En blandning av olja och smuts är rena dynamiten. Håll ditt fordon rent!

Tips 3: Får du plats med en 6 kilos brandsläckare på din maskin så är det ofta billigare att köpa en 34A233BC eller 43A233BC än en 4 kilos 27A133BC.

http://www.tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Kontrollforetag/länk till annan webbplats finns en lista på verkstäder och besiktningsföretag som kan genomföra brandskyddskontrollen. Mobilkranar, jordbrukstraktorer, eltruckar med lastkapacitet understigande 1 500 kilo och fordon med totalvikt under 600 kilo eller ett värde understigande två prisbasbelopp behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll. Tänk på att fordonet ändå måste uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt SBF 127.

Särskilda regler för tung lastbil som transporterar brandfarligt gods i lös vikt t ex timmerbil och flisbil.

Lastbil som registreras 2017-04-01 eller senare ska vara utrustad med sprinkler och uppfylla kraven i SBF127

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här