Covid-19 - så gäller våra försäkringar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om hur våra försäkringar gäller i samband med utbrott av covid-19.

Reseförsäkring för privatpersoner

Vad gäller om jag vill boka av min resa?

Har du tilläggsförsäkringen Extra reseskydd så ingår ett avbeställningsskydd om du blir akut sjuk innan avresan och du kan uppvisa ett positivt PCR-test eller antigentest med ett skriftligt intyg. Du kan också få ersättning om det på utresedagen finns en avrådan från Utrikesdepartementet, UD, för resor till området och din researrangör inte ersätter avbokning eller tillåter ombokning.

Här gör du din skadeanmälan om du pratat med din researrangör och har kostnader de inte ersätter.

Här hittar du UD:s lista på områden de avråder att resa till. Länk till annan webbplats.

Vad gäller om jag tvingas lämna resmålet på grund av smittan?

I din reseförsäkring hos oss så ingår ett katastrofskydd som ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader om du vistas på resmålet och UD inför en avrådan för resor till området. Högsta ersättning är 10 000 kronor per person. Behöver du hjälp kontakta SOS International på +46 770 16 02 02.

Vad gäller om jag blir satt i karantän på mitt hotell?

Blir du satt i karantän på grund av att du eller någon i din familj blivit sjuk i covid-19 så kan du få hjälp genom försäkringen. Kontakta SOS International så hjälper de dig. I de fall där lokala myndigheter sätter exempelvis ett hotell i karantän, det vill säga att du blir satt i karantän av någon annan anledning än att du eller någon i din familj blivit sjuk, så finns det inte något skydd i reseförsäkringen. Kontakta din researrangör för att undersöka om du kan få hjälp från dem.

Om du behöver hjälp vid akut sjukdom eller evakuering

Befinner du dig på resa och behöver akut hjälp kontakta SOS International på + 46 770 16 02 02. Har du andra frågor om din reseförsäkring ber vi dig kontakta ett av våra kontor. Du hittar dem under "Kontakta oss" i menyn längst upp på sidan.

Om ett land stänger sina gränser för inresande, får jag då ersättning från avbeställningsskyddet om jag avbeställer min resa dit?

För att du ska kunna få ersättning måste UD avråda från resor till berört land, gör UD inte det får du ingen ersättning från försäkringen. Ta istället kontakt med ditt resebolag/flygbolag. Reseförsäkringen ersätter inte heller merkostnad på grund av din inställda resa, t ex förbokat och betalt boende.

Om ett land stänger sina gränser och jag inte kan flyga hem, vad gäller då?

Reseförsäkringen ersätter inte kostnaden för inställda flyg eller merkostnader för kost och logi om man tvingas stanna kvar i landet. Du måste då kontakta ditt flygbolag.

Vad gäller om jag behöver förlänga mitt reseskydd?

Om det inte finns någon avrådan från UD kan du kontakta oss så hjälper vi dig att förlänga reseförsäkringen.

Om UD avråder från att resa till landet kan vi inte teckna någon förlängning.

Mitt flyg dit jag ska resa är inställt, får jag ersättning från försäkringen?

Nej. Ta kontakt med ditt flygbolag. Reseförsäkringen betalar inte heller för kostnad som inte ersätts av flygbolaget, exempelvis kostnad för outnyttjat boende på resmålet eller kostnad för outnyttjade, förbokade biljetter med tåg/buss/flyg inom Sverige.

Gäller reseförsäkringen om jag reser trots avrådan från UD?

Nej. Reseförsäkringen gäller inte om du reser till ett land eller område där det finns en avrådan från UD.

Här hittar du hittar information om UDs reseinformation Länk till annan webbplats..

Gäller reseförsäkringen om jag nyligen har varit sjuk?

Har du nyligen varit sjuk, i covid-19 eller någon annan sjukdom, kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser för att vara säker på hur försäkringen gäller. Hör av dig till oss i så fall.

Mitt företags produktion står still eftersom jag inte fått mina beställda
leveranser. Kan företaget få ersättning?

Nej, eftersom avbrottsförsäkringen ersätter den förlust av
täckningsbidrag som uppstår vid avbrott i leverans på grund av att en egendomsskada, till exempel brand, inbrott eller läckage ska ha inträffat hos leverantören. Försäkringen gäller inte vid avbrott av
leverans till följd av till exempel ett virus.

Mitt företag levererar frukt till en arena
och nu är alla evenemang inställda. Jag
har frukt som redan är beställd och jag
har personalkostnader. Kan jag få
ersättning från försäkringen?

Avbrottsförsäkringen gäller för förlust av täckningsbidrag vid en egendomsskada ex. brand, inbrott eller läckage – inte vid avbrott till följd av till exempel ett virus. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

Mitt företag levererar mat till skolor,
men nu är skolorna stängda. Kan jag få
ersättning?

Avbrottsförsäkringen gäller för förlust av täckningsbidrag vid en egendomsskada ex. brand, inbrott eller läckage – inte vid avbrott till följd av till exempel ett virus. Regeringens generella beslut om att stänga skolor är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

Vad händer om min personal sätts i
karantän och inte kan jobba hemifrån?

Avbrottsförsäkring: Om personalen sätts i karantän och du drabbas av inkomstförlust så finns inget försäkringsskydd. Allmänt uttryckt ersätter försäkringen den förlust av täckningsbidrag som uppstår på grund av skada på din egendom, lokal eller byggnad till följd av till exempel brand, inbrott, eller läckage.

Myndigheterna har beslutat sätta orten där jag har min verksamhet i
karantän. Kan försäkringen betala
ersättning?

Avbrottsförsäkring: Nej, försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår på grund av skada på din egendom, lokal eller byggnad till följd av exempelvis brand, inbrott eller läckage. Att orten är satt i karantän och du därmed drabbas är inte något som försäkringen kan ersätta.

Skydd för avspärrning: Gäller endast om det är Räddningstjänsten eller Polismyndigheten som spärrat av. När det gäller smitta som Corona så är det inte dessa myndigheter som beslutar om avspärrning.

Epidemiavbrottsförsäkring: Nej, försäkringen gäller om dina kunder uteblivit på grund av att myndighetsbeslutet riktats mot just din verksamhet – inte mot hela orten.

Vi har fått minskad försäljning på grund
av uteblivna kunder. Kan min
företagsförsäkring ersätta bortfallet?

Avbrottsförsäkring: Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår på grund av en skada på din egendom, lokal eller byggnad. Att du inte får in kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

Epidemiavbrott: Nej, som huvudregel gäller att eftersom dina kunder inte uteblivit på grund av ett myndighetsbeslut riktat mot just din verksamhet så kan försäkringen inte hjälpa dig.

Kan jag få ersättning för uteblivna
biljettintäkter eller merkostnader för
inställda evenemang?

Avbrottsförsäkring: Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår på grund av en skada på egendom, lokal eller byggnad. Den gäller inte i de fall du inte kan genomföra evenemanget eller måste göra det utan publik.

Hur gäller försäkringen om jag blir sjuk
på tjänsteresan och blir satt i karantän
på resmålet?

Då kan du få ersättning för läkarvård, merkostnader för kost och logi, hemtransport eller ny hemresa efter godkännande från SOS International. Om du befinner dig på resa och insjuknar, ta kontakt med SOS International på telefonnummer +46 770 16 02 02.

Om Folkhälsomyndigheten går ut med restriktioner för folksamlingar och hur tätt mina gäster får sitta på restaurangen så förlorar jag stora summor i min verksamhet. Då borde försäkringen hjälpa mig, det är ju en myndighet som beslutat att vi inte får samlas som vi brukar.

Nej, som huvudregel gäller att myndighetsbeslutet ska vara riktat mot just din verksamhet, det vill säga mot din restaurang.

Att folkhälsomyndigheten går ut med en allmän föreskrift och du därmed drabbas är inte något försäkringen kan ersätta.