Båtförsäkring

Den svenska sommaren kan lätt överraska, så se till att ha båten försäkrad. Om du har köpt en ny båt så är det viktigt att du försäkrar den direkt i samband med köpet. Om du byter försäkringsbolag är det viktigt att det inte finns något glapp i ditt försäkringsskydd utan att den nya försäkringen tar vid där den andra upphör.

Vår båtförsäkring ersätter skador vid transport, brand, blixtnedslag och grundstötning. Får du problem till sjöss ingår assistans dygnet runt alla dagar. Dessutom ersätter vi dig om båten skulle bli stulen. Försäkringen gäller både när båten ligger i sjön och står på land.

  • Gäller vid olyckor på sjön
  • Gäller vid skador på land
  • Assistans vid problem till sjöss
  • Avbrottsersättning vid stöld

Mer om vår båtförsäkring

I försäkringen ingår mycket av det som kan hända din båt och dina båttillbehör – som stöld, sjö- och transportskada, brand och blixtnedslag. Men även andra bra saker.

Ersättning om du Går på grund

Oavsett om det är du eller din vän som kör båten när ni går på grund gäller din försäkring för skadorna.

Blixtnedslag i masten

Även om båtlivet är som mest aktivt vackra sommardagar finns det gånger då vädret överraskar oss. Skulle du ha otur och din båt träffas av blixten ersätter vi dig för skadorna.

Assistans om du får problem till sjöss

Råkar du ut för att din båt blir obrukbar under färd med båten kan du få hjälp med lossdragning, bogsering till närmaste reparatör, transport av bränsle eller motorkonsultation via telefon. Du kan även få information om till exempel sjöväder och broöppning. Behöver du hjälp ring 0770-160 208, dygnet runt och alla dagar.

Avbrottsersättning vid stöld

Om du drabbas av stöld eller skadegörelse på din båt eller båtmotor under tiden maj till september kan du få ersättning med 200 kronor per dag i högst 30 dagar.

Om motorn skadas

Du kan få ersättning om motor, drev eller backslag råkar ut för en plötslig och oförutsedd skada. Skyddet gäller för motor som är högst 8 år. 

Ersättning vid olycksfall och krisbehandling

Råkar du som förare eller passagerare ut för en olyckfallsskada när båten används kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (bestående nedsättning av kroppsfunktionen) eller dödsfall. Du kan också få ersättning för upp till 10 psykolog- eller psykoterapeutbehandling om du drabbas av en krisreaktion till följd av en skada som kan ersättas genom din båtförsäkring.


Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR BÅTFÖRSÄKRINGEN?