Båtförsäkring

Den svenska sommaren kan lätt överraska, så se till att ha båten försäkrad. Om du har köpt en ny båt så är det viktigt att du försäkrar den direkt i samband med köpet. Om du byter försäkringsbolag är det viktigt att det inte finns något glapp i ditt försäkringsskydd utan att den nya försäkringen tar vid där den andra upphör.

Vår båtförsäkring ersätter skador vid transport, brand, blixtnedslag och grundstötning. Får du problem till sjöss ingår assistans dygnet runt alla dagar. Dessutom ersätter vi dig om båten skulle bli stulen. Försäkringen gäller både när båten ligger i sjön och står på land.

  • Gäller vid olyckor på sjön
  • Gäller vid skador på land
  • Assistans vid problem till sjöss
  • Avbrottsersättning vid stöld

Mer om vår båtförsäkring

I försäkringen ingår mycket av det som kan hända din båt och dina båttillbehör – som stöld, sjö- och transportskada, brand och blixtnedslag. Men även andra bra saker!

Det här ingår i båtförsäkringen

Tabell som beskriver vad som ingår i
Du får ersättning vid bland annat grundstötning, kollision, kantring eller annan plötslig och oförutsedd händelse.
Båtförsäkringen gäller även vid plötsliga och oförutsedda händelser när båten befinner sig på land och vid sjösättning, transport eller av- och påriggning.
Om din båt skadas vid brand, blixtnedslag eller explosion får du ersättning genom försäkringen.
Du kan få ersättning om din båt utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.
Du får ersättning om motor, drev eller backslag skadas plötsligt och oförutsett. Gäller för motor som är högst åtta år gammal.
Med vår assistansförsäkring får du hjälp med lossdragning, bogsering, transport av bränsle och reservdelar eller motorkonsultation via telefon.
Försäkringen ger ersättning med 200 kr/dag i högst 30 dagar under perioden maj till september om du drabbas av stöld eller skadegörelse på båt eller båtmotor.
Om du som båtägare eller förare av båten krävs på skadestånd för att du skadat en person eller någons egendom kan du få hjälp genom försäkringen. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuellt skadestånd.
Om du som båtägare hamnar i en tvist som går till domstol kan du få ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Det kan gälla exempelvis tvister vid köp, försäljning eller reparation av båten.
Försäkringen ger ersättning om du som förare eller någon passagerare råkar ut för en olycksfallsskada eller dödsfall när båten används.
Du kan få ersättning för upp till tio psykolog- eller psykoterapeutbehandlingar vid krisreaktion till följd av en skada som ersätts genom båtförsäkringen.

Ersättning om du Går på grund

Oavsett om det är du eller din vän som kör båten när ni går på grund gäller din försäkring för skadorna.

Blixtnedslag i masten

Även om båtlivet är som mest aktivt vackra sommardagar finns det gånger då vädret överraskar oss. Skulle du ha otur och din båt träffas av blixten ersätter vi dig för skadorna.

Assistans om du får problem till sjöss

Råkar du ut för att din båt blir obrukbar under färd med båten kan du få hjälp med lossdragning, bogsering till närmaste reparatör, transport av bränsle eller motorkonsultation via telefon. Du kan även få information om till exempel sjöväder och broöppning. Behöver du hjälp ring 0770-160 208, dygnet runt och alla dagar.

Avbrottsersättning vid stöld

Om du drabbas av stöld eller skadegörelse på din båt eller båtmotor under tiden maj till september kan du få ersättning med 200 kronor per dag i högst 30 dagar.

Om motorn skadas

Du kan få ersättning om motor, drev eller backslag råkar ut för en plötslig och oförutsedd skada. Skyddet gäller för motor som är högst åtta år. 

Ersättning vid olycksfall och krisbehandling

Råkar du som förare eller passagerare ut för en olyckfallsskada när båten används kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (bestående nedsättning av kroppsfunktion) eller dödsfall. Du kan också få ersättning för upp till tio psykolog- eller psykoterapeutbehandlingar om du drabbas av en krisreaktion till följd av en skada som kan ersättas genom din båtförsäkring.


Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR BÅTFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om båtförsäkring

En kompis lånade båten och gick på grund. Ersätter försäkringen skadorna?

När båten är i sjön så gäller båtförsäkringen för skada vid grundstötning, kollision eller kantring. Så du får ersättning för skadorna även om du lånat ut båten till din kompis.

För vad gäller båtförsäkringen ?

Båtförsäkringen ger ett skydd vid flera olika skadehändelser som stöld, brand eller att båten skadas vid en grundstötning. Förutom att den gäller för skador på båten så ingår även assistans så du kan få hjälp om du får problem till sjöss. Du har också ett rättsskydd som hjälper dig med advokatkostnader om du hamnar i tvist och en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada och bli skadeståndsskyldig.

För vem gäller båtförsäkringen ?

Den gäller för dig som köpt försäkringen och som äger båten. Lånar du ut din båt till någon annan gäller ansvars- och rättsskydd även för den personen.

Hur stor är självrisken för en båtförsäkring ?

Du väljer själv vilken självrisk du vill ha när du tecknar din båtförsäkring. Den självrisk som gäller för just din försäkring kan du se i ditt försäkringsbrev. För vissa händelser är det en särskild självrisk som kan vara högre än den självrisk du valt.

Ingår assistansförsäkring i båtförsäkringen ?

Assistans ingår alltid i din försäkring utan att du behöver göra något extra tillägg. Du får hjälp om båten går på grund, transport av reservbränsle och reservdelar eller om du behöver prata med en motortekniker när motorn krånglar.

Någon stal min släpjolle när vi låg i hamn. Ersätter försäkringen släpjollen?

Om du har båtförsäkring så gäller den även för båtutrustning som normalt används i liknande båtar. Det kan till exempel vara en släpjolle med eller utan utombordsmotor som vi ersätter med upp till 20 000 kronor.

Vad innebär rättsskyddet i båtförsäkringen ?

Om du som äger båten hamnar i en tvist där du behöver en advokat betalar vi dina advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor per tvist. Exempel på tvister där det kan bli aktuellt är vid köp, försäljning eller reparation av båt.

Vad räknas till försäkrad egendom när det gäller båtförsäkringen ?

Försäkrad egendom omfattar både själva båten och den båtutrustning, både lös och fastsittande, som du har ombord och runt båten. Exempel på egendom är släpjolle, utombordsmotor, radio, verktyg och kikare.

Var gäller båtförsäkringen ?

Den gäller i följande områden: Sverige, Danmark, Finland och Norge och dessa länders tillhörande vatten, Östersjön med angränsande hav och vikar.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.