Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN SJUK- OCH OLYCKS­­FALLS­FÖRSÄKRING

Sjukförsäkring och olycks­falls­försäkring – glöm inte dig själv!

Du kanske har ett skydd via din arbetsgivare om du gör dig illa? Det skyddet är sällan tillräckligt. Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en trygghet dygnet runt om du skulle bli sjuk eller skadar dig vid ett olycksfall. Den ger ersättning om du ligger på sjukhus men också om du drabbas av bestående skador.

  • Gäller för ekonomisk och medicinsk invaliditet
  • Ersättning direkt vid diagnos för vissa sjukdomar
  • Ersättning för sjukhusvistelse

Mer om vår sjuk- och olycksfalls­försäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet vid olyckor och sjukdom. Vi betalar ut ett engångsbelopp som ska hjälpa till att täcka bortfall av arbetsinkomst till dig som har drabbats av invaliditet och nedsatt funktionsförmåga.

Vi ersätter tiden på sjukhus

Skulle du bli inlagd på sjukhus betalar vi ut en dagsersättning. Vi ersätter från dag ett upp till ett år med 100 kronor per dag. Om du måste läggas in akut får du också ett engångsbelopp på 500 kronor.

Sveda och värk efter olycka

Det är lätt hänt att halka, skrapa upp benet eller av misstag krocka med en annan cyklist på väg hem från jobbet. Skulle du drabbas av en olycka och bli sjukskriven kan du få ersättning för sveda och värk.

Skador som ger men för livet

Skulle du drabbas av ett olycksfall som blir bestående kan du få ersättning från din sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det gäller även en rad sjukdomar, som till exempel stroke och MS.

Ansök om försäkring

Det är viktigt att försäkra sig själv också, inte bara sina saker. Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna går att teckna från 18 års ålder och upp till 55 år och den gäller fram till dess att du fyller 67 år. Därefter erbjuder vi en seniorförsäkring. Du ansöker enkelt här på dina.se och signerar med BankID.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR SJUK- OCH OLYCKSFALLS­FÖRSÄKRINGEN?

Tänk på att din försäkring tidigast kan börja gälla från det datum vi har fått in uppgifter om din hälsa.