Viktig information
x

Hitta priser och köp

Har du råkat ut för något?

Hitta kontaktuppgifter
Epost:
Telefon:

Copyright @ 2013 Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Olycksfall Senior
Olycksfallsförsäkring för dig över 60 år

Du är i slutet av ditt arbetsliv och pensionen närmar sig. Det skydd som du tidigare haft via din arbetsgivare slutar att gälla när du går i pension. Vår olycksfallsförsäkring för senior kan du teckna från det att du fyllt 60 år. Försäkringen ger dig ett skydd dygnet runt och ersätter läkarvård, sjukhusvistelse och invaliditet till följd av olycksfall, utan att du behöver betala någon självrisk.

  1. Ersätter medicinsk invaliditet efter ett olycksfall
  2. Ersätter sjukhusvistelse vid olycksfall
  1. Ingen självrisk
  2. Ingen hälsoprövning behövs

Vill du hellre
prata med oss?

Skriv in din kommun så hittar vi ditt lokala bolag/ kontor. Där får du personlig service av en lokal kontaktperson.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringsbelopp

Pris per år

448 000

582

896 000

843

Mer om vår olycksfallsförsäkring för seniorer

Åldern har ingen betydelse, vi vet. Men din försäkring har det. Många av oss har ett skydd via vår arbetsgivare när vi är på arbetet. Det skyddet upphör när du slutar jobba. Därför är det viktigt att du tecknar en egen olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker sjukhusvistelse, läkarvård och medicin vid en olycka. Skulle du skada tänderna vid olyckan kan försäkringen även ersätta tandläkarvård.

Du har även rätt till en invaliditetsersättning om du skulle drabbas så svårt av en olycka att du inte blir riktigt återställd. Försäkringen går att teckna från det att du fyllt 60 år.

Dagersättning vid sjukhusvistelse

En olycka kommer sällan ensam, och i en del fall kan den innebära en del tid på sjukhus. Vår försäkring betalar ut ett dagsbelopp under den tid du ligger inlagd på sjukhus.

Bestående skador

Skulle du drabbas av ett olycksfall som ger bestående skador, till exempel efter ett armbrott, ger försäkringen ersättning för det.

Ingen hälsoprövning

Den här försäkringen kan du köpa utan hälsoprövning.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköpsinformationen. Spara gärna ned den också så har du den alltid tillgänglig.

Kunder berättar

"Snabbt, smidigt och enkelt! Mycket trevliga handläggare som verkligen ville hjälpa till."

Det är när skadan väl har inträffat som våra försäkringar levererar.


Tips för att undvika skador

Brandskydd

En brand kan få hemsla konsekvenser men det finns mycket du kan göra för att förebygga.

Kunder berättar

"Det viktigaste är att man kan ringa och prata med någon."

Hos oss får du inte bara en försäkring, du får även ett engagemang från alla våra medarbetare.


Andra försäkringar som kanske passar dig

Väljer du vår helförsäkring får du ett utökat skydd som hjälper dig vid till exempel förlust av bilnyckel och feltankning.

Du behöver inte välja några extra tillägg för till exempel medicin eller rehabilitering om du köper en hundförsäkring hos oss.

Förutom ett försäkringsskydd för ditt hem och dina saker, kan du få hjälp vid resa eller om någon stämmer dig.

Hos oss behöver du inte välja mellan en massa tillägg i din kattförsäkring, vi tycker att det ska vara lätt att välja rätt.

Med vår motorcykelförsäkring har du ett skydd om du råkar ut för en olycka, brand, stöld eller skadegörelse.