null
Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Se pris och köp din Seniorförsäkring

Seniorförsäkring för dig som fyllt 60 år

Du är i slutet av ditt arbetsliv och pensionen närmar sig. Det skydd som du tidigare haft via din arbetsgivare slutar att gälla när du går i pension. Vår försäkring för senior gäller för olyckfall och du kan teckna den från det att du fyllt 60 år. Försäkringen ger dig ett skydd dygnet runt och ersätter läkarvård, sjukhusvistelse och invaliditet till följd av olycksfall, utan att du behöver betala någon självrisk.

  1. Ersätter medicinsk invaliditet efter ett olycksfall
  2. Ersätter sjukhusvistelse vid olycksfall
  1. Ingen självrisk
  2. Ingen hälsoprövning behövs

Vill du hellre prata med oss?

Skriv in din kommun så hittar vi ditt lokala bolag/ kontor. Där får du personlig service av en lokal kontaktperson.

Mer om vår Seniorförsäkring

Åldern har ingen betydelse, vi vet. Men din försäkring har det. Många av oss har ett skydd via vår arbetsgivare när vi är på arbetet. Det skyddet upphör när du slutar jobba. Därför är det viktigt att du tecknar en egen försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker sjukhusvistelse, läkarvård och medicin vid en olycka. Skulle du skada tänderna vid olyckan kan försäkringen även ersätta tandläkarvård.

Du har även rätt till en invaliditetsersättning om du skulle drabbas så svårt av en olycka att du inte blir riktigt återställd. Försäkringen går att teckna från det att du fyllt 60 år.

Dagersättning vid sjukhusvistelse

En olycka kommer sällan ensam, och i en del fall kan den innebära en del tid på sjukhus. Vår försäkring betalar ut ett dagsbelopp under den tid du ligger inlagd på sjukhus.

Bestående skador

Skulle du drabbas av ett olycksfall som ger bestående skador, till exempel efter ett armbrott, ger försäkringen ersättning för det.

Ingen hälsoprövning

Den här försäkringen kan du köpa utan hälsoprövning.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköpsinformationen. Spara gärna ned den också så har du den alltid tillgänglig.

Se pris och köp Seniorförsäkring

Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här