Barnförsäkring – gäller upp till 25 år

Finns det något vi är mer rädda om än våra barn? Med vår barnförsäkring får ditt barn ett ekonomiskt skydd dygnet runt för både de små och stora händelserna. Och den fortsätter att ge ett skydd genom ungdomen - ända fram till 25 år.

Barnförsäkringen gäller till exempel för ekonomisk och medicinsk invaliditet dygnet runt, betalar 1 500 kronor vid fraktur och mycket, mycket mer.

De flesta barn har en olycksfallsförsäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller aldrig vid sjukdom som är den vanligaste orsaken till allvarliga skador. De minsta har inget skydd alls. Därför behöver du som förälder göra ett aktivt val och skaffa en bra barnförsäkring.

Fram till och med den 31 juli får du som köper en barn- och ungdoms­försäkring hos oss 20 procent rabatt första året - så räkna ut ditt pris redan idag!

  • Gäller vid sjukdom och olycksfall dygnet runt
  • Ersättning direkt vid allvarlig diagnos
  • Vi har Sveriges nöjdaste privatkunder enligt SKI

Mer om vår barn- och ungdomsförsäkring

Med vår barnförsäkring får ditt barn ett skydd dygnet runt om barnet råkar ut för en olycka eller blir sjukt, och samma skydd gäller självklart även ungdomar. Vi ersätter många olika händelser i livet, både små och stora.

Det här ingår i barnförsäkringen

Tabell som beskriver vad som ingår i
Om ditt barn behöver vård av läkare eller tandläkare ersätter vi kostnader för besöken och nödvändiga resor.
Skulle barnets glasögon eller kläder skadas vid ett olycksfall ersätter vi dem. Finns ytterligare personliga merkostnader kan vi ersätta dem också. En förutsättning är att skadan krävt läkarbehandling.
Om ditt barn drabbas av en fraktur ger försäkringen en ersättning på 1 500 kronor.
Om ditt barn akut behöver läggas in på sjukhus ger vi en ersättning på 800 kronor.
Om ditt barn blir inlagd på sjukhus ger vi en ersättning på 500 kronor per dag.
Om ditt barn efter en sjukhusvistelse behöver fortsatt vård i hemmet ersätter vi med 500 kronor per dag. Vårdbehovet ska vara minst tio dagar räknat från första sjukhusdagen och styrkt av ett läkarintyg.
Om ditt barn skulle drabbas av vissa sjukdomar eller olycksfall ger vi en ersättning på 10 procent av valt försäkringsbelopp. Det gäller till exempel vid cancer, anorexi eller allvarlig brännskada.
Om ditt barn drabbas av en krisreaktion efter en allvarlig händelse ersätter vi kostnaden för kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen. Exempel på allvarlig händelse är sjukdom, nära anhörigs död eller kris som utlösts av mobbning.
Vi ersätter kostnader för rehabilitering och praktiska hjälpmedel om ditt barn behöver det efter sjukdom eller olycksfall som ger en bestående skada. Högsta ersättning är 200 000 kronor.
Om du som förälder beviljas ett omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan ger vi en ersättning på upp till 9 000 kronor per månad. Om ditt barn i vuxen ålder beviljas aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalas motsvarande ersättning till barnet själv.
Om ditt barn får ett ärr efter sjukdom eller olycksfall kan försäkringen ge ersättning. Ersättning betalas ut enligt vår ärrtabell som du hittar på dina.se/arrtabeller.
Om ditt barn får en bestående sjukdom eller skada efter ett olycksfall ger försäkringen ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor funktionsnedsättning barnet har (1-100 procent) och det försäkringsbelopp du valt – 600 000 kr, 1 300 000 kr eller 2 200 000 kr. Vid en funktionsnedsättning som är 16 procent eller mer betalar vi ut tilläggsersättning, som högst 300 procent av försäkringsbeloppet.
Om ditt barn får en bestående sjukdom eller skada efter ett olycksfall och inte kan arbeta i vuxen ålder ger försäkringen ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor arbetsoförmåga barnet har (50, 75 eller 100 procent) och det försäkringsbelopp du valt - 600 000 kronor, 1 300 000 kronor eller 2 200 000 kronor.
Vid dödsfall betalar vi 50 000 kronor till dödsboet.
Om en förälder avlider är barnförsäkringen kostnadsfri, tills barnet fyller 18 år.

Ersättning för ärr och frakturer

Skulle ditt barn få sår som måste sys och ger fula ärr betalar vi ut en ersättning. Skulle barnet bryta en arm betalar vi ut ett engångsbelopp på 1 500 kronor utöver andra ersättningar som sjukhusvistelse och kostnader.

Vi ersätter tiden på sjukhus och efter om det behövs

Skulle ditt barn bli sjukt och behöva läggas in på sjukhus betalar vi ut en ersättning på 500 kronor per dag. Vi ersätter från dag ett upp till ett år. Om barnet läggs in akut får du också ett engångbelopp på 800 kronor som en extra peng.

Skador som ger men för livet

En del olyckor och sjukdomar är värre än andra och kan förändra livsituationen. Skulle ditt barn få bestående men betalar vi ut en större ersättning, till exempel vid diabetes.

Ansök om försäkring tidigt

Det är viktigt att skaffa en barnförsäkring så tidigt som möjligt, innan något händer. Det kan vara klokt att börja fundera över vilken barnförsäkring som passar er redan när du är gravid. På så sätt är du förberedd och kan skaffa försäkringen så snart ni har kommit hem från BB. Vår försäkring för barn och ungdomar går att teckna innan barnet fyllt 18 år och den gäller fram till dess att ditt barn fyller 25 år. Därefter erbjuder vi en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna. Du ansöker enkelt här på dina.se och signerar med BankID.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Förebygg skador

Vi har samlat goda råd och enkla tips om hur du kan skydda dina barn mot olyckshändelser som så lätt kan inträffa i vardagen.

VAD KOSTAR BARNFÖRSÄKRINGEN?

Just nu får du 20 % rabatt (gäller första året)! Rabatten är avdragen när priset visas.

I priset som visas är din rabatt på 20% avdragen.

Tänk på att din försäkring tidigast kan börja gälla från det datum vi har fått in uppgifter om din hälsa.

Frågor och svar om barnförsäkring

Hur anmäler jag att mitt barn drabbats av olycksfall eller sjukdom?

Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Gå till Anmäl skada och välj ”Jag och min familj”. Där fyller du bland annat i uppgifter om vad som hänt och dina kontaktuppgifter.

Hur gäller barnförsäkringen när barnet är utomlands?

Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård utomlands behövs en reseförsäkring.

Hur gäller barnförsäkringen vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autism?

Om ditt barn får en bestående funktionsnedsättning betalar vi ut ersättning för det. Det finns inget krav på att föräldrarna ska ha beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan för att få ersättningen. Vi betalar inte ut ersättning för bestående arbetsoförmåga eller månadsersättning.

Mitt barn har cyklat omkull och skadat sig. Vad ersätter försäkringen?

Aj då, hoppas hjälmen skyddade det ömtåliga huvudet i fallet. Om ni behöver söka läkarvård så ersätter barnförsäkringen kostnader, till exempel för trasiga kläder och förstörd cykelhjälm. Skulle barnet få en fraktur så betalar vi ut ett engångsbelopp på 1 500 kronor och om barnet ligger på sjukhus 500 kronor per dag.

Vad gäller barnförsäkringen för?

Vår barnförsäkring gäller för både större och mindre händelser. Vi betalar ersättning för bland annat bestående sjukdomar eller skador, eller om man inte kan arbeta i vuxen ålder. Vi betalar också ersättning vid till exempel benbrott eller om barnet behöver ligga på sjukhus några dagar.

Vad händer om en olycka eller sjukdom leder till invaliditet hos mitt barn?

Invaliditet kan vara av två slag – medicinsk och ekonomisk. Den första handlar om att barnet av olycka eller sjukdom fått en bestående funktionsnedsättning. Ekonomisk invaliditet gäller om skadan eller sjukdomen gjort det omöjligt för barnet att vid vuxen ålder arbeta helt eller delvis. Villkoren berättar mer om hur det fungerar och vilken ersättning det blir.

Vilka sjukdomar gäller barnförsäkringen för?

Barnförsäkringen gäller för alla sjukdomar, men för några sjukdomsgrupper ger vi begränsad ersättning. Det gäller till exempel vid psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du hittar närmare information i försäkringsvillkoren.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.