Hundförsäkring

En hund med hundförsäkring badar i en sjö.
  • Möjligt att välja 120 000 kronor per år i veterinärvård
  • Medicin + förband för 10 000 kronor per år ingår
  • Rehabilitering för 10 000 kronor per år ingår

Mer om vår hundförsäkring

I vår hundförsäkring väljer du om du vill ha en veterinärvårdsförsäkring, en livförsäkring eller både och. Veterinärvårdsdelen ersätter skador, sjukdom, ett kejsarsnitt för de flesta raser och behandling och rehabilitering i samband med skada eller sjukdom. Livförsäkringen betalar ersättning om din hund dör till följd av en olycka eller om den blir allvarligt sjuk och måste avlivas.

I veterinärvårdsförsäkringen betalar du en självrisk på 2 000 eller 4 000 kronor vid en skada och en rörlig del på 20 procent av resterande ersättningsbar kostnad. Självriskperioden är sex månader och maxersättningen 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor per år – det väljer du själv. Har du en kastrerad tik får du rabatt på priset på veterinärvårdsförsäkringen.

Vad ingår i Veterinärvårdsförsäkringen?

Tabell som beskriver vad som ingår i
ValbarVälj mellan 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor i maximalt ersättningsbelopp per år.
ValbarVälj mellan 2 000 och 4 000 kronor i fast självrisk. Rörlig självrisk på 20 procent tillkommer. Självriskperioden är sex månader. Vid flera diagnoser under samma självriskperiod avgår endast grundsjälvrisk.
Olyckor och sjukdom
Ersättning för CT/MR-röntgen med upp till 10 000 kronor per år.
Ersättning för medicin och förbandsmaterial med upp till 10 000 kronor per år.
Gäller ej för engelsk och fransk bulldogg, bostonterrier och chihuahua samt korsningar där dessa raser ingår. Dock ersätts ett kejsarsnitt för dessa raser om tiken fött renrasiga valpar vid en normalförlossning.
Ersättning för rehabilitering med upp till 10 000 kronor per år.
Fraktur av permanent tand
Har din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder och därefter oavbrutet försäkrad ersätter vi medfödda och dolda fel.
Ingår för hunduppfödare med kennelverksamhet registrerad hos Svenska Kennelklubben.
Veterinärbesök via video hos FirstVet ingår om din hund har en ersättningsbar skada. Vi har ingen gräns på antal samtal.
TillvalTillvalet Tandvård ersätter kostnader upp till 20 000 kronor för tandvård på grund av sjukdom eller olycksfall.
TillvalErsätter vid dödsfall och om hunden måste avlivas för en sjukdom eller skada efter beslut av veterinär. Delersättning vid nedsatt användbarhet som arbetande hund. Livförsäkring går att välja till hundförsäkringen eller köpa separat.
TillvalTilläggsförsäkring för dig som föder upp enstaka valpkull utan att ha registrerad kennelverksamhet.

Livförsäkring – ersättning vid dödsfall

Om du väljer att ha en livförsäkring för din hund får du ett fast belopp, det så kallade livförsäkringsbeloppet, om din hund dör till följd av en olycka eller om den blir allvarligt sjuk och måste avlivas. För att försäkringen ska gälla behöver en veterinär fatta beslutet om avlivning. Livförsäkringsbeloppet sjunker inte med hundens ålder och försäkringen gäller även om din hund kommer bort och inte blir återfunnen inom tre månader.

Livförsäkringen upphör att gälla vid elva års ålder för de flesta hundraser. För en del hundraser slutar livförsäkringen att gälla vid åtta års ålder.

Lägg till Tandvårdsförsäkring

Vikten av en god mun- och tandhälsa hos våra hundar har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. För att ge fler möjlighet att ge sin hund tandvård när det är nödvändigt erbjuder vi en tandvårdsförsäkring. Det är en tilläggsförsäkring som du lägger till din veterinärvårdsförsäkring och som hjälper dig med kostnaderna för tandvård om din hund behöver hjälp efter ett olycksfall eller sjukdom. Mer om tandvårdsförsäkring

Videomöte med veterinär genom FirstVet

Genom ett samarbete med FirstVet kan du enkelt göra veterinärbesök via videosamtal. Om din hund har en ersättningsbar skada betalar vi kostnaden för dina videomöten och vi har inte någon gräns på hur många kontakter du får ha. Läs mer om FirstVet

Ingen självrisk vid rovdjursskador

NYHET! Vi har gjort förbättringar i försäkringen för alla med jakthund. Nu betalar du ingen självrisk vid rovdjurs- eller vildsvinsskada under jakt eller vid eftersök av trafikskadat vilt, oavsett om hunden bar skyddsväst eller inte.

Medfödda dolda fel

Har din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder och därefter oavbrutet försäkrad ersätter försäkringen även medfödda och dolda fel. Det här gäller både defekter och sjukdomar som börjat utvecklats innan du fått hem valpen, men som inte visat symptom. Förutsättningen är att hunden försäkrats in med ett anmärkningsfritt veterinärintyg som inte var äldre än sju dagar när du köpte valpen. 

Kennelförsäkring för uppfödare

Är du hunduppfödare med kennel registrerad hos Svenska Kennelklubben ger vi dig rabatt på dina hundförsäkringar och det ingår också en kennelförsäkring för de hundar som är försäkrade hos oss och ingår i kennelverksamheten. Försäkringen ger ersättning för ett extra kejsarsnitt utöver det som ingår i veterinärvårdsförsäkringen, liv- och veterinärvård för valpar från 14 dagar samt ersättning vid förlorad avelsförmåga. Vi kan också erbjuda dig som uppfödare ett valpkit att ge till dina köpare. Läs mer om kennelförsäkring

DOLDA FELFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM föder upp enstaka valpkull

Försäkringen kan tecknas av dig som uppfödare till en valpkull från det att den försäkrade tiken fyllt ett år. Den betalar ersättning för medfödda eller senare förvärvade sjukdomar eller skador, som börjat utvecklas innan besiktningen av valpen, men som inte visat några symptom. Försäkringen gäller i tre år från det att valpen levereras, dock längst tills hunden blir fyra år.

Tiken ska ha en livförsäkring och/eller veterinärvårdsförsäkring hos oss för att du ska kunna köpa Dolda felförsäkring. För registrerade uppfödare ingår Dolda felförsäkringen i Kennelförsäkringen.

Anmäl skada

Enklast anmäler du skadan direkt här på vår webbplats, annars skickar du skadeanmälan och kvitton till hundkatt@dina.se. Så här går det till när du och ditt djur behöver vår hjälp.

  1. Gör en skadeanmälan här på dina.se eller en direktreglering* hos veterinären om den möjligheten finns.
  2. När din anmälan kommit in tittar vi igenom den så snart vi kan.
  3. Behöver vi en komplettering eller har frågor så kontaktar vi dig.
  4. Om skadan är ersättningsbar betalar vi ut ersättning till dig och drar av det du ska betala i självrisk.

För att prata med oss om skador ringer du 020-319 000.

*) Direktreglering innebär att veterinären eller djursjukhuset tar kontakt med oss i samband med ditt besök och om skadan är ersättningsbar så betalar du bara självrisken direkt hos veterinären.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Räkneexempel - så ersätter vår hundförsäkring

Här är ett exempel på hur vi skulle ersätta ett ormbett behandlat av veterinär.

Totalkostnad för behandling

11 470 kronor

Avdrag fast självrisk

-2 000 kronor*

Avdrag rörlig självrisk 20 %

-1 894 kronor

Så här mycket skulle du få i ersättning från oss

7 576 kronor

*) Beror på vilken självrisk du valt i din hundförsäkring. Du kan välja mellan 2 000 eller 4 000 kronor.

Förebygg skador

Vi har samlat goda råd och enkla tips om hur du kan skydda din hund mot olyckshändelser som så lätt kan inträffa i vardagen. Här hittar du också mycket annat som kan vara bra att veta för dig som har eller funderar på att skaffa hund.

VAD KOSTAR HUNDFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om din hundförsäkring

Finns det någon maxålder på hunden för att försäkringen ska gälla?

Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. Livförsäkringen upphör vid olika åldrar för hundar beroende på ras.

Från vilken ålder kan man teckna en hundförsäkring?

Hund som fötts i Sverige kan man försäkra från det att man äger hunden och tidigast från sex veckors ålder. För importerad hund följer vi Jordbruksverkets regler från vilket land och ålder en hund får införas i Sverige. Läs gärna mer på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa om vilken ålder en hund ska ha uppnått innan den får lämna sin mamma.

Gäller min hundförsäkring utomlands?

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta.

Har ni någon försäkring för min hundras?

Vi försäkrar alla hundraser som är godkända att ha som sällskapsdjur enligt Jordbruksverkets regler. Din hunds ras står med på ditt försäkringsbrev.

Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i hundförsäkringen?

För hund kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor.

Hur sätts priset på min hundförsäkring?

Priset du betalar påverkas av bland annat hundens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som hundägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.

Hur vet jag om min hund är sjuk?

När du ringer till djurkliniken för råd kring din hunds hälsa frågar de alltid om hundens allmäntillstånd. Det bästa sättet för att kunna läsa av allmäntillståndet är att kolla upp din egen hunds normala funktioner när den är frisk. Notera din hunds normal puls, andningsfrekvens och temperatur där du har det tillgängligt, exempelvis i mobilen, så är du förberedd om något inträffar och du behöver uppsöka djursjukvården. En sådan loggbok gör det betydligt lättare för en veterinär att ställa diagnos om din hund skadar sig eller blir sjuk.

Kan man försäkra en äldre hund?

Vi kan starta en ny försäkring till och med det kalenderår hunden fyller sju år. Om du tar över en hund som är äldre än sju år och föregående ägare haft hunden försäkrad hos oss kan du fortsätta försäkra hunden hos oss, så länge det inte blir ett avbrott i försäkringsskyddet mellan föregående ägare och dig.

Min hund röntgades och det visade sig att den hade C-höfter. Får jag ersättning genom min försäkringen?

Höftledsfel ersätts om man i aveln följt de hälsoprogram som finns för olika raser. Dessutom ska hunden ha symptom av sin HD. Du får ingen ersättning för hundar som på grund av höftleds- eller armbågsledsfel inte kan användas i avel.

Min hund är stel och haltar, vad ska jag göra?

Stelhet och hälta hos hund är mycket vanligt, speciellt när hunden kommer upp lite i åldern ökar risken för artros. Vanliga symtom hos hund med artros är att hunden haltar på ett eller flera ben vid längre promenader, träning eller lek.

Andra symtom är att hunden har svårt att röra sig på morgonen, uppvisar en stelhet och har svårt att komma till ro och sova. Förutom ändrat rörelsemönster kan leder också vara svullna och varma. Hunden kan också slicka och bita över påverkad led/leder. Kontakta din veterinär för råd vid misstänkt artros.

Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min hund blir äldre?

Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med hundens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.

Vad har jag med registrerad kennel för fördelar med att välja Dina Försäkringar?

I vår grundförsäkring ingår kennelförsäkring för registrerade kennlar utan att du behöver köpa till något extra!

I försäkringen ingår en så kallad valpkullsförsäkring, dolda felförsäkring och avelsduglighet. Dessutom ingår ett extra kejsarsnitt utan extra kostnad.

På så sätt kan du känna dig trygg med att du som registrerad uppfödare har ett bra skydd utan behöva komma ihåg att kontakta oss när ditt djur ska börja användas i avel.

Vad är karenstid?

Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdom eller skada som påbörjats inom 20 dagar efter att försäkringen trätt i kraft. I vissa fall kan du få en karensfri försäkring, till exempel om du tar över en försäkring från en tidigare ägare i samma omfattning och utan avbrott i försäkringsskyddet. Under karenstiden gäller försäkringen för skada genom så kallat yttre våld, till exempel om hunden råkar trampa på en glasbit på promenaden och får ett skärsår i tassen.

Varför luktar min hund illa i munnen?

Tandproblem hos hundar är vanliga och en illaluktande mun kan vara ett tecken på inflammation. Luktar din hund illa i munnen samtidigt som den verkar ha ont när den äter och minskad matlust bär du kontakta veterinär för råd.

Den absolut viktigaste förebyggande åtgärden du själv kan göra för att hjälpa din hund till god tandhälsa, är att borsta hundens tänder. Borsta med en mjuk borste en gång om dagen. Genom regelbunden tandborstning kan du lättare hålla efter tandsten.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.