Allmänna tävlingsvillkor


1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter att publiceras på Internet. Genom att lämna din mejladress godkänner du också att Dina Försäkringar kan komma att använda den i marknadsföringssyfte. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.


2. Ansvarig för tävlingen är:

Dina Försäkringar Box 2372 103 18 Stockholm


3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. I och med att du skickar in ditt bidrag har du också accepterat reglerna. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.


4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.


5. För att vara med och tävla måste du:

Svara  på frågorna och skriva en motivering till varför din häst behöver ett nytt täcke. Dina Försäkringar väljer sedan ut det tävlingsbidrag som har  rätt svar på alla frågor och den Dina Försäkringar anser bästa motiveringen. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.


6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande och tävlingsomgång godkänns (den 1:a varje månad börjar en ny tävlingsomgång).


7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 30:e den aktuella tävlingsmånaden. Vinnaren kommer att utses senast den 5:e månaden efter den månad då tävlingen hölls. 


8. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Dina Försäkringar. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Dina Försäkringar får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Dina Försäkringars normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.


9. Vinnaren utses av en jury bestående av 2 representanter från Dina Försäkringar. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser har bäst motivering. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.


10. Priset består av ett hästtäcke med Dina Försäkringars logotyp till ett värde av cirka 400 kronor. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på www.dina.se. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.


11. Anställda på Dina Försäkringar samt maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.


12. Dina Försäkringar tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit eller sänts fel. Dina Försäkringar tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.